Алгоритм Бойера-Мура считается наиболее эффективным алгоритмом поиска шаблонов в .... Понятно, что таким образом мы не пропустим никакую строку, так как сдвиг просходит на .... Формальное определение[править].

  neerc.ifmo.ru

Алгори́тм Де́йкстры (англ. Dijkstra's algorithm) — алгоритм на графах, изобретённый .... Алгоритм заканчивает работу, когда нельзя больше обработать ни одной вершины. В данном примере все вершины зачёркнуты, однако ...

  ru.wikipedia.org

RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) — криптографический ... Однако этот алгоритм не решал проблему аутентификации.

  ru.wikipedia.org

3 май 2015 ... Тут описываются не только те настройки, которые наиболее часто встречаются в ...... Информация о том как часто маршрутизатор запускал алгоритм SPF: .... Источник — «http://xgu.ru/wiki/OSPF_%D0%B2_Cisco».

  xgu.ru

Алгоритм Флойда — Уоршелла — динамический алгоритм для нахождения кратчайших .... заполняется длинами рёбер графа (или запредельно большим M, если ребра нет). for k = 1 to n for i = 1 to n for j = 1 to n W[i][j] = min( W[i][j], ...

  ru.wikipedia.org

Пакет спрайтов — это тип проекта, обычно включающий несколько спрайтов. Для пакетов нет лимита на количество спрайтов. Пакеты спрайтов обычно ...

  scratch-ru.info

2 ноя 2012 ... Они могут ничего и не делать, как в нашем случае, но должны быть .... написанное на русский, получится следующий алгоритм:.

  wiki.amperka.ru

12 май 2013 ... habrahabr.ru/post/179397 Вторая часть уже здесь! Что такое мнемоника? Я не люблю писать определения из википедии, поэтому ...

  habr.com

Для того чтобы технология классифицировалась как «3D-печать», необходимо построение конечного продукта из сырья, а не заготовок, ...

  3dtoday.ru

Алгоритм поиска строки Бойера — Мура считается наиболее быстрым среди алгоритмов ... В алгоритме Бойера — Мура эвристика стоп-символа вообще не смотрит на совпавший суффикс (см. ниже), так что первая буква ...

  ru.wikipedia.org

Алгоритм дегеніміз- берілген есептің шығару жолдарын реттелген амалдар түріне келтіру. Мысалдар келтіру… Алгоритм қасиеттері. айықындылық – алгоритмде жазалған әрбір әрекет анық, нақты, орындаушыға түсінікті әрі бірмәнді болуы керек (мыс: «айнымалыға нақты немесе...

  www.tarbie.kz

Алгоритм, алгорифм — бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау...

  kk.wikipedia.org

Алгоритм дегеніміз - белгілі бір мәселені шешу үшін қойылатын мақсатқа бағытталған іс-әрекеттердің тізбегі. Олар тұрмыстық, есептеу, рекурсивті, қосалқы деп бөлінеді. Дербес программаны құру үшін программалау тілін білу ғана жеткіліксіз.

  stud.kz

4. Алгоритм орындаушысы дегеніміз - құрастырылған алгоритммен басқарға тиісті объект немесе субъект. 5. Алгоритм тілі – бұл. алгоритмдер мен оларды орындаудың біртекті және дәл жазбаларына арналған белгілер мен ережелер жүйесі.

  infourok.ru

Қосалқы алгоритм дегеніміз күрделі алгоритмдердің бірнеше жай алгоритмге бөлінуі арқылы негізгі алгоритмге қажетті уақытында ғана шақырылатын, жалпылама жағдайға негізделіп дербес құрылатын алгоритмдер. Қай алгоритм болса да негізгі қасиеттерді қанағаттандыруы шарт

  ansya.ru

алгоритм дегеніміз не? Алгоритм - нақты мәселелер жиынтығын шешуге арналған операциялардың кезектілігін анықтайтын және бес маңызды ерекшелігі бар: түпкіліктілік, айқындылық, кіріс, шығу, тиімділік бар соңғы ережелер жиынтығы.

  info-4all.ru

Алгоритм дегеніміз не? A. Алгоритм - бұл орындаушыға кейбір аяқталған әрекеттерді орындау үшін берілген жеке нұсқаулар.

  melimde.com

Алгоритм–­­­ өңдеудің қарапайым орындалатын тактілерін қолдануға негізделген қандай да бір әдістің нақты және шекті (ақырлы) сипаттамасы.

  studopedia.org

Мировые новости: