Йирик морфологик бирликларни асослашда купро^ геоморфологии: бирликлар бош мезон ^илиб олинган булса, кичикро^ морфологик бирликларни ...

  earthpapers.net

... шароитларида профилактик чора-тадбирларни оптимизациялашни гигиеник асослашда уларнинг саломатлик ҳолати кўрсаткичлари шаклланишида ...

  library.ziyonet.uz

Har qanday to'g'ri yechim uchun; mantiqiy fikrlash va yechimni asoslashda hatoga yo'l qo'yilmasa; javobga mos chizma to'g'ri bajarilsa, hamda yozma.

  uzedu.uz

... демократик ксараенларнинг Гарбдаги индивидуализм ?рнига Узбекистонда жамоивин манфаатлар асосида аыал ^илиш тамойилларини асослашда ...

  cheloveknauka.com

нинг долзарблигини асослашда бевосита ёрдамберади. Анализ ва синтез усулларидан ташкари бошкача усуллар хам мавжуд булиб, бу- ларнихам уз ...

  taqi.uz

27 июн 2017 ... асослашда сувли дисперсион қопламаларни тавсия этилган антипиренлар билан модификациялангандаги иқтисодий самарадорлиги ...

  tkti.uz

Har qanday to'g'ri yechim uchun; mantiqiy fikrlashda va yechimni asoslashda qo' pol hatoga yo'l qo'yilmasa; javobga mos chizma va grafiklar to'g'ri bajarilsa ...

  old.eduportal.uz

... з^исобга олган холда унинг ижтимоий-и^тисодий ривожланишидаги устувор йуналишларини ани!у\аш ва илмий асослашда уз ифодасини топади.

  economy-lib.com

11 дек 2018 ... 25 Пароним терминларни асослашда қуйидаги манбадан фойдаланилди: Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка.

  tashgiv.uz

27 июн 2017 ... бўлишлиги экспериментал исботланди. Итаришувчи жуфтликларни назарий асослашда фойдаланиладиган Бозе-Хаббард модели, ...

  www.samdu.uz

Мазҳабга эргашиш аслида залолатдан узоқ бўлмоқ демакдир. Мазҳабсизлик тарафдорлари ўз даъволарини асослашда ихтилоф ва тақлид ибораларига алоҳида урғу берадилар.

  muslim.uz

Банк кредитини олишни асослашда кўчмас мулк объектларини баҳолаш. Краткое описание: Мамлакатимизда чуқур ўзгаришлар,сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча...

  referat.uz

Нархларни асослашда ҳамда автомобилларни ишлаб чиқариш ва сотиш давомида пайдо бўладиган харажатларини аниқлашда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999...

  bepul.net

Нархларни асослашда ҳамда автомобилларни ишлаб чиқариш ва сотиш давомида пайдо бўладиган харажатларини аниқлашда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999...

  www.facebook.com

Всего размещено книг: 98372. Банк кредитини олишни асослашда кўчмас мулк объектларини баҳолаш. Уровень образования. Высшее образование.

  library.ziyonet.uz

Мазмун тили : Бангал тили. Мақолалар. Инсон ҳуқуқларни асослашда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг роли. Ёзувчи : Муҳаммад Абдулқодир.

  islamhouse.com

Назарий асослашда кенг фойдаланиладиган усул-дедуктив хулоса чикариш усули, яъни умумий чин му-лох,азаларга таяниб фикр юритишдир. Берилган мулохдзани.

  n.ziyouz.com

Ўзбекистондаги ислоҳотларни назарий асослашда ва ҳаётга татбиқ этишда детерминизм тамойилининг аҳамияти (қисм-2).

  fikr.uz

Мировые новости: