Муаллиф дар муќаддимаи китобаш онро бо унвони «Равзат-ул-унс ва ...... хољагии ќишлоќ аз наздик огањї ѐфта, маълумоти аввалинро дар бораи ...... баъдаи музокирот барои халќи точик таќдирсоз ба њисоб равад њам, аммо ...... взаимосвязи между темами; концепция интерфейса; разработка критериев ...

  g.vestnik-tnu.com

Microsoft Office Access или просто Microsoft Access — реляционная система управления ... MS Access со внешними СУБД с использованием интерфейса ODBC снимают ограничения, присущие Microsoft Jet Database Engine.

  ru.wikipedia.org

Маљалла бо забони тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. Журнал печатается ...... интерфейсом. В этой среде ...... соќит мешавад. Аз рўи маълумоти иќлимшиносї биѐбону нимбиѐбонњо њоло 4,7 млрд. га, яъне ќариб ...... Исломов С.И. Афкори иктисодии мутафаккури точик дар ахай эхѐи ачам. Душанбе ...

  g.vestnik-tnu.com

ро бо баргузории Конференсияи илмї-назариявии њайати устодону кормандон, ...... нейтронфаъолї ва татбиќи он маълумоти зарурї дињем. .... некоторую часть, например, интерфейсы будущего продукта, с применением .

  www.tnu.tj

маънидод менамуданд ва дар фарњангу луѓатњо бо тартиби муайяне љой медоданд, омўзиши системаноку ба ...... хосияти услубии онхо маълумоти мухтасар додаанд. ...... интерфейс) и транслитерация(ALgOL – AlgorithmicLanguage – Алгол,server – сервер, ...... Грамматикаи забони адабии хозираи точик.

  f.vestnik-tnu.com

Факултети молия ва иқтисодиёти бозор: Муқовимат бо амалҳои номатлуб · Таълим Dec 12, 2018. Факултети санъат: Ҳафтаи забони англисӣ.

  www.hgu.tj

Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. Журнал ...... В окне «Свойства интерфейса пользователя» необходимо вводить заголовок .... ягонаи онњо тавассути таъмини сариваќтии маълумоти зарурї, њифз, коркарди фаврї ...... акционерной холдинговой компании «Барки-Точик» [3].

  dspace.nuph.edu.ua

2 фев 2017 ... нақлиѐт ва пиѐдагардон бо истифодабарии таҷҳизотҳои ...... 50% стоимости всех электросетей ОАХК «Барки. Точик»./3/ ...... маълумоти барои .... данных последовательностью символов, определяет интерфейс ...

  vp-es.ttu.tj

ЗАБОНИ ТОЧИКИ. Маҷидов Ҳ. ... калимаҳои тоҷикӣ аз бобати пайдоиши онҳо низ бояд маълумоти кофӣ дошта бошанд, ... Бо вуҷуди он дар забони муосири тоҷикӣ бисёр калимаҳои аслиеро пайдо кардан мумкин ...... таҳлилгари систем (системавӣ), interface — графический интерфейс ( пользователя) —.

  vestnik-f.tnu.tj

Маљалла бо забонњои тољикї ва русї нашр мешавад. ...... Науман., Майлинг. В, Щербина. А. «Стандартные интерфейсы для измерительной техники». ... Њангоми тартиб додани масъалањои физикї бояд аз маълумоти љуѓрофии.

  www.niin.tnu.tj

Маълумот ТВ. Abone ol.

  trvid.com

Бо ёрии воситаҳои СИБМ шумо метавонед: Маълумотҳои ба шумо лозимиро интихоб кунед. Ҳамаи маълумоти дар ҷадвал буда ё гурӯҳи онҳоро дар намудҳои гуногун ба чоп бароред. Маълумотҳоро дар намуди графики ҳосил кунед. Просмотрено: 229.

  infopage.tj

Бо Нури Офтоб тилфонро заряд додан!!! #30 - Продолжительность: 4:36 MIRZOEV 4 399 просмотров.

  www.youtube.com

Сарчашмаи маълумоти иловагӣ (бо забони англисӣ)

  www.maktab.tj

На сайте MosCatalogue.net вы можете скачать видео бесплатно «Сухбати бачаи дехоти бо кампанияи тисел апа Орд чансумай приколи точики нав 2018» или смотреть это видео онлайн в хорошем качестве.

  www.moscatalogue.net

Чӣ тавр амал мекунад Шумо SMS-ро бо маълумот бо шароитҳои тарофаҳои нақшавиатон мегиред. Тафтиши бақия дар баста.

  sim-sim.com

Маълумот – ин натиҷаи мушоҳидаи объектҳо мебошад, ки бо ягон сабаб истифода нашуда, фақат нигоҳ дошта мешавад. Олами атрофамонро мо бо ёрии сигналҳо ҳис мекунем. Информатсия – ин маълумоти истифодашаванда мебошад.

  durahshon.tj

приколи точики 2017 точикфилм садокат исмоилчон чуч тачик электроника.

  www.clip.fail

Мировые новости: