ЗАБОНИ ТОЧИКИ. Маҷидов Ҳ. ... калимаҳои тоҷикӣ аз бобати пайдоиши онҳо низ бояд маълумоти кофӣ дошта бошанд, ... Бо вуҷуди он дар забони муосири тоҷикӣ бисёр калимаҳои аслиеро пайдо кардан мумкин ...... таҳлилгари систем (системавӣ), interface — графический интерфейс ( пользователя) —.

  vestnik-f.tnu.tj

Маљалла бо забонњои тољикї ва русї нашр мешавад. ...... Науман., Майлинг. В, Щербина. А. «Стандартные интерфейсы для измерительной техники». ... Њангоми тартиб додани масъалањои физикї бояд аз маълумоти љуѓрофии.

  www.niin.tnu.tj

Муаллиф дар муќаддимаи китобаш онро бо унвони «Равзат-ул-унс ва ...... хољагии ќишлоќ аз наздик огањї ѐфта, маълумоти аввалинро дар бораи ...... баъдаи музокирот барои халќи точик таќдирсоз ба њисоб равад њам, аммо ...... взаимосвязи между темами; концепция интерфейса; разработка критериев ...

  g.vestnik-tnu.com

ро бо баргузории Конференсияи илмї-назариявии њайати устодону кормандон, ...... нейтронфаъолї ва татбиќи он маълумоти зарурї дињем. .... некоторую часть, например, интерфейсы будущего продукта, с применением .

  www.tnu.tj

Маљалла бо забони тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. Журнал печатается ...... интерфейсом. В этой среде ...... соќит мешавад. Аз рўи маълумоти иќлимшиносї биѐбону нимбиѐбонњо њоло 4,7 млрд. га, яъне ќариб ...... Исломов С.И. Афкори иктисодии мутафаккури точик дар ахай эхѐи ачам. Душанбе ...

  g.vestnik-tnu.com

2 фев 2017 ... нақлиѐт ва пиѐдагардон бо истифодабарии таҷҳизотҳои ...... 50% стоимости всех электросетей ОАХК «Барки. Точик»./3/ ...... маълумоти барои .... данных последовательностью символов, определяет интерфейс ...

  vp-es.ttu.tj

Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. Журнал ...... В окне «Свойства интерфейса пользователя» необходимо вводить заголовок .... ягонаи онњо тавассути таъмини сариваќтии маълумоти зарурї, њифз, коркарди фаврї ...... акционерной холдинговой компании «Барки-Точик» [3].

  dspace.nuph.edu.ua

Microsoft Office Access или просто Microsoft Access — реляционная система управления ... MS Access со внешними СУБД с использованием интерфейса ODBC снимают ограничения, присущие Microsoft Jet Database Engine.

  ru.wikipedia.org

Факултети молия ва иқтисодиёти бозор: Муқовимат бо амалҳои номатлуб · Таълим Dec 12, 2018. Факултети санъат: Ҳафтаи забони англисӣ.

  www.hgu.tj

маънидод менамуданд ва дар фарњангу луѓатњо бо тартиби муайяне љой медоданд, омўзиши системаноку ба ...... хосияти услубии онхо маълумоти мухтасар додаанд. ...... интерфейс) и транслитерация(ALgOL – AlgorithmicLanguage – Алгол,server – сервер, ...... Грамматикаи забони адабии хозираи точик.

  f.vestnik-tnu.com

Маълумот – ин натиҷаи мушоҳидаи объектҳо мебошад, ки бо ягон сабаб истифода нашуда, фақат нигоҳ дошта мешавад. Олами атрофамонро мо бо ёрии сигналҳо ҳис мекунем. Информатсия – ин маълумоти истифодашаванда мебошад.

  durahshon.tj

Маълумот ТВ. Abone ol.

  trvid.com

На сайте MosCatalogue.net вы можете скачать видео бесплатно «Сухбати бачаи дехоти бо кампанияи тисел апа Орд чансумай приколи точики нав 2018» или смотреть это видео онлайн в хорошем качестве.

  www.moscatalogue.net

приколи точики 2017 точикфилм садокат исмоилчон чуч тачик электроника.

  www.clip.fail

Сарчашмаи маълумоти иловагӣ (бо забони англисӣ)

  www.maktab.tj

Бо ёрии воситаҳои СИБМ шумо метавонед: Маълумотҳои ба шумо лозимиро интихоб кунед. Ҳамаи маълумоти дар ҷадвал буда ё гурӯҳи онҳоро дар намудҳои гуногун ба чоп бароред. Маълумотҳоро дар намуди графики ҳосил кунед. Просмотрено: 229.

  infopage.tj

Чӣ тавр амал мекунад Шумо SMS-ро бо маълумот бо шароитҳои тарофаҳои нақшавиатон мегиред. Тафтиши бақия дар баста.

  sim-sim.com

Бо Нури Офтоб тилфонро заряд додан!!! #30 - Продолжительность: 4:36 MIRZOEV 4 399 просмотров.

  www.youtube.com

Мировые новости: