«Открытая библиотека» – это место, где можно найти множество материалов, распространяемых под открытой лицензией, которая даёт право не ...

  lib.kg

Электрондук сөздүк Электронный словарь кыргызского языка On-line dictionary for Kyrghyz language.

  www.tamgasoft.kg

урмат-сый көрсөтүүгө жана ата-энелерди кадырлоого элдик нравалык ... кымбат”, “Уул жаманы уйгак, кыз жаманы кымгак”, “Өз пайдаңды ойлобо, калк пайдасын ..... Үчүнчүдөн, этномаданияттагы уга билүү адеби кыргыз көркөм сөз ...

  lib.knu.kg

бешикке бълъъ, уул той, кыз той, алардагы оюн-зоок, баланын адеби, тарбиясы баары – салт. ... Атанын уулу болуу урмат, эненин уулу болуу кымбат».

  www.oshsu.kg

анын ъм\р\ндъг\ эѐ алгачкы жылдары анын келечегинин эѐ кымбат учуру ... Алгач 16, 9 жаштагы эркек балдар жана 15, 8 жаштагы кыз балдардын ...... урмат. Россиянын көп улуттуу жана көп диндүү элинин патриотизми. ...... элибизде ―Эне адеби-кыз адеби‖, ―Кыздын кырк чачы улуу‖, ―Энесин көрҥп ...

  www.oshsu.kg

АК УУЛ – элдик санжырадагы оң канат урууларынын атасы; оозеки ... бирин бири көрө алышпаган эки кыз өз курбулары м-н экиге бөлүнүп же бай-кедей, айыл-айыл, ...... Кээде үртүк кымбат кездемеден өзгөчө кооздолуп, саймаланып, ...... пастык, жүрүм-турум адеби, үй-бүлөлүк, тууганчылык мамиле, турмуш ...

  cslnaskr.jet.kg

Киргизские пословицы и поговорки по тематикам и переводы (эквиваленты) на русском языке.

  tamgasoft.kg

А.Акаевдин, К.Бакиевдин \й-б\лъ м\чълър\н\н (уул-кыздарынын, ага- инилеринин), бийликтеги ...... Акматалиев А. Баба салты, эне адеби. – Б.: « Бүткүл ...

  www.oshsu.kg

Ищем волонтеров. У нас много идей и нам нужны те кто хочет стать частью команды. Разработчикам. Api Словаря, исходные коды и все то что может ...

  tili.kg

«Кыз адеби – кымбат», – деген накыл сөз тегинен эмес. Анткени азыркы учурда басма сөздө, теле аркылуу берүүдө бул маселе күн тартибине курч коюлуп жаткандыгына күбө болуудабыз.

  fakt.kg

"Кыз адеби-кымбат". Отправлено 29 нояб. 2017 г., 04:05 пользователем Чолпон Темиралиева [ обновлено 1 дек. 2017 г., 05:30 ].

  tamchy.emektep.info

Уул жакшысы урмат, кыз жакшысы кымбат. • Жакшыны жолдошунан тааны. • Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. • Жаман деген бир ат бар жууса кеткис, Жакшы деген бир ат бар кууса жеткис. • Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка окшойт. • Жамандын жаны ардак. •

  ky.wikipedia.org

Элдик салттагы кыз тарбиясы, уул тарбиясы, кыз адеби, уул адеби жөнүндө түшүнүк берүү.

  info.twitter.org.kz

Бойонгон кызды сырттан көргөн киши адеби жок, жүрүш-турушу жаман кыз катары кабыл алат. Бойонбогон кыз кичипейил, акыл-эстүү, назик, элпек, таза, уяң, жароокер болсо, айлана-чөйрөдөгүлөргө жагымдуу маанай тартуулайт. Сулуулук деген сырткы келбетте эмес.

  kok-asaba.journalist.kg

Кыз адеби кандай болушу керек? Жаргылчак 02.10.17.

  www.youtube.com

Кечээ эле секелек кыз элен, бугун минтип бойго жетип, жыйырма бир жаштын тузун татып отурасын.

  www.super.kg

кыз адеби кымбат, уул адеби урмат.

  ok.ru

Мировые новости: