2 ноя 2016 ... Кыргыз элибизде айтылган жакшы соз бар: «Ак ийилет, а бирок сынбайт»! .... учун, Кыргыздын маданиятына, Кыргыздын урп адат салтына, Кыргыз ... силер Кыргыз Эл душманы болуп каласынар, Кыргыз элинин ...

  www.koom.kg

Кыргыз элинин кылым карыткан каада – салт, урп – адат, ырым жырымдары. 3 место. Шейшеналиева Назира Темирбековна. Обычаи и традиции ...

  178.217.173.109

Кыргыз элинин кыраакылыгы менен даанышмандыгы болбогондо бакиевдик ...... беруу ж.б. урп-адаттардын баарын сактап келууде. Бирок бир ...... Ажосуна (каган) Цзун -ин Хюи-ву Чен-мин-Хан (Ата-бабасы баатыр, езу адат .

  dipacademy.kg

17 мар 2015 ... Category. People & Blogs. License. Standard YouTube License. Song. Эки жаш. Artist. Нурлан Насип. Album. Nurlan Nasip. Licensed by.

  www.youtube.com

5 Авг 2016 ... Описание. Кыргыз элинин чыгаан тарыхчысы, адабиятчысы Белек Солтоноев колуңуздардагы бул эмгегин 1895-жылдан баштап жазып ...

  bizdin.kg

Кыргыз элинин маданияты, психологиясы, каада-салты, ҥрп- адаты, ...... маанибериш керек, себеби алар өз өлкөсҥнҥн маданиятын,урп - адат,каада -.

  www.oshsu.kg

«Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын жарчысы» ипимий- ...... Демек, кыргыз элинин маданияты, салт-санаасы, урп-адаты, кол.

  ksapcs.kg

Макалада кыргыз элинин маданиятынын, руханий мурастарынын ...... жырым, жөрөлгө, үрп-адат сыяктуу көрүнүштөрү менен сакталып калган. ...... берилет (тарыхка, казах жерине, табийгатка, урп-адаттарына тартылган суйуусу).

  www.oshsu.kg

Бернштам өңдүү окумуштуулардын кыргыз элинин баскан жолун, тарыхый ...... түшүнүктөрүн кээ бир түркөй адат-салттары менен Асанкелдини келиштирип ...... Мындай ата бабалардын,урпактардын урп адатына, салтына.

  lib.knu.kg

13 окт 2006 ... The meaning of color and clothes in Kyrgyz culture . ...... Негизги сөздөр: ыраазычылык создор, котормо, урп-адат ...... нын пикирине ылайык «Манас» эпосунда кыргыз элинин тарыхы гана берилбестен, анын ар кыл.

  www.iuk.kg

Кыргыз элинин Каада-салттары көчмөндүк шартта тектеш этностук-маданий чөйрөнүн өз ара байланышында жана таасиринде түзүлүп, олуттуу өзгөрүүлөр (диний түшүнүктөрдө, сөөк коюу каадасында, социалдык мамилелерде ж. б.) менен жаңыланып жана өркүндөтүлгөн.

  ky.wikipedia.org

Ошол себептен менин айтарым кыргыз элинин үрп-адат, каада-салттары бүгүнкү күндө жаштар арасында деген сөздүн (кептин) чоң мааниси бар.

  www.sary-kol.ru

Кыргыз элинин Каада-салттары көчмөндүк шартта тектеш этностук-маданий чөйрөнүн өз ара байланышында жана таасиринде түзүлүп, олуттуу өзгөрүүлөр (диний түшүнүктөрдө, сөөк коюу каадасында, социалдык мамилелерде ж. б.) менен жаңыланып жана өркүндөтүлгөн.

  tyup.net

Кыргыз элинин түзүлүшү байыркы орто кылымдардагы Саян-Алтай, Чыгыш Түркстан, Тенир-Тоодогу этностук процесстер менен тыгыз байланышта өткөн.

  students.com.kg

Албетте, кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы озу менен бирге элибиздин маданиятын, каада салтын, урп адатын, маданиятын, кыскасы маданий жана руханий мурастарын муундан муунга откоруп, сактап келет.

  www.super.kg

Кыргыз элинин каада-салттары. Кыргыз элинин калыптануу процесси өтө татаал жана эки миң жылдан ашуун убакытка созулган. Кыргыз эли этнос болуп калыптангандан бери тарыхтын татаал жолунан басып өтсө да, улут катары өзүнчө өзгөчөлүктөрүн сактап, бүгүнкү...

  bizdin.kg

Кыргыз элинин кылым карыткан каада – салт, урп – адат, ырым жырымдары.

  info.twitter.org.kz

Биздин кыргыз элинин үрп-адаты миңдеген жылдар бою жашап келет жана да жашай берет.

  kutbilim.journalist.kg

Мировые новости: