15 апр 2015 ... Предметтик тест. Биология. Уландысы 1. Образование и учеба в Кыргызстане - портал www.edc.kg. Loading... Unsubscribe from ...

  www.youtube.com

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ. СТАНДАРТ. ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. по специальности. 012500 География.

  eduscan.net

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ. Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на ...

  www.mccme.ru

15 апр 2015 ... Предметтик тест. Математика. Уландысы 2. Образование и учеба в Кыргызстане - портал www.edc.kg. Loading... Unsubscribe from ...

  www.youtube.com

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Изучение русского языка на ступени основного общего образования ...

  www.mccme.ru

Негизги темалар: Предметтик стандарт, компетенттүүлүктөр, окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары, шыктандыруучу ...

  www.facebook.com

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ...

  www.oshgsu-kuu.com

Национальный образовательный стандарт. ..... Предметтик билим сфераларынын ар түрдүү экендигине карабастан баардыгы түгөлү менен өздөрүн ...

  ky.wikipedia.org

Предметтик стандарт Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин менчигинин түрлөрүнө, типтерине (лицей, гимназия, автордук ...

  edu.gov.kg

Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование.

  window.edu.ru

Ал стандарт билим берүүнүн реформасын аныктаган негизги документтердин бири.

  kutbilim.kg

35. Предметтик стандарт Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын мектептик билим берүүнүн баскычтарына ылайык ишке ашырат жана конкреттештирет.

  cbd.minjust.gov.kg

Информатика сабагы боюнча предметтик стандарт 5-9-класс. Просмотр содержимого документа "Информатика предметтик стандарт 5-9-класс".

  multiurok.ru

Анткени окуу комплекттерин (предметтик окуу программаларын, окуу китептерин, атластарды

  kmborboru.su

предметтик стандарт конкретт предмет боюнча окуучуга берилч билимдин милдетт минималдык мазмунун, окуп жаткандарга жетимд окуу жктмнн клмн аныктоочу ченемдер менен...

  lib.knigi-x.ru

Мамлекеттик стандарт предметтик стандарттарды, окуу планын жана негизги билим берүү программаларын иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат. Окуу планы жети билим берүү...

  kutbilim.journalist.kg

Новизна стандарта в том, что предмет впервые включен в образовательную область «Искусство». Это меняет фокус изучения предмета с абстрактно-научного, идеологического...

  tilimen.org

4. Мамлекеттик стандарт предметтик стандарттарды, окуу пландарын жана негизги жалпы билим берүүчү программаларды иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.

  infourok.ru

Мировые новости: