Себилген хлорамин 1 саат туруу керек. 2. ... Кабыл алынган билим алардын эстеринде бекем сакталат. ...... СК от 22 сентября 2010 год. ...... Дастандын идеялык-тематикалык багыты, жаёылыгы, жанрдык табияты, тарбиялык ... Абдуллахтын \й\нъ кут конду деп, ...... масалалар кун тартибига қўйилмайди.

  www.oshsu.kg

бирге улуттук тарбияга комплекст\\ мамиле жасоонун жана билим бер\\ .... класстарда жумасына бир жолу ар бир класста тарбиялык саат ...... Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года// Кут билим. ...... Буга жооп иретинде орустар 1-сентябрь күнү келишкен Жангарачтын ...

  www.oshsu.kg

ПЕРЕХОДИТЕ НА НОВЫЙ САЙТ ГАЗЕТЫ «КУТ БИЛИМ». Среда Апрель 25th, 2018 kutbilim 2. Уважаемые читатели! Эта интернет страница газеты «Кут ...

  kutbilim.journalist.kg

Талдоого алынган текст окуучунун жаш ъзгъчъл\г\нъ, билим ...... Жусуп Баласагын Кут алчу билим. ... 8-класстарда 20 саат менен улуттук фольклор окутулуп, анда .... дидактикалык чыгармалардын тарбиялык маанисин ачып көрсөтүү, ...... 1 Чингиз Айтматов. «Асрга татигулик кун» русчадан щзбекчага Асил ...

  www.oshsu.kg

1. Анаркулов Х.Ф. – пед.и.д., проф. (Билим бер\\. Академиясы). 2. Бабаев Д.Б. – пед.и.д., проф. 3. ...... насип эткен т\гънг\с ырыскы, кут-береке экендигин баалай албай, ...... ойлом стратегиясы колдонулган окуу тарбиялык сааттар, азыркы мезгилде ...... «24-март шапке алмашуу куну гана болду» ...... 1- сентябрь.

  www.oshsu.kg

10 мар 2010 ... опорную и транспортную функции и многое другое [1,2]. ...... Озгур айылындагы бъл\мчъс\нън берилген ичил\\ч\ суудан 0,5 л сууну 8 саат убакытка ...... экономикалык жана башка ъзгър\\лър билим бер\\ системасына ...... результате с августа до сентября из Средней Азии на Украину и ...

  www.oshsu.kg

Газета "Кутбилим". 1.8K likes. Газета "Кутбилим" рассказывает о событиях и новостях в сфере образования и науки.

  www.facebook.com

18 Дек 2016 ... Жыл мугалими 2017 Сабак №1 Мамытбаева М. - Duration: 22:12. Ураан Жапаров 9,128 views · 22:12. Play next; Play now. Loading more ...

  www.youtube.com

...сааттардын жана класстан тышкаркы иш-чаралардын иштелмелери: жалпы билим берүүчү мектептердеги 9-11-класстардын класс

  www.unicef.org

Сабактын темасы: Адепсиздиктин акыры – кылмыш, Кылмыштын акыры – жаза. Сабактын максаты: А) Билим берүүчүлүк: Окуучулар адепсиздик, кылмыштуулук боюнча түшүнүк алышат.Б) Өнүктүрүүчүлүк: Кылмыштуулуктун жана адепсиздиктин акыры жакшылыкка алып...

  aimak.kg

класстык тарбиялык сааттардын иштелмелери 8 сентября 2017 года kupoq. класстан дашкаар ажык кичээл класстык тарбиялык сааттардын иштелмелери 8 сентября 2017 года kupoq классташтар мугалимдер жонундо ыр саптары классташлар турында шигырьлэр...

  hashtag.twitter.org.kz

1-СЕНТЯБРДА билим күнүндө жалпы билим берүүчү орто мектептин башталгыч класстарында өтүлүүчү сабактын болжолдуу

  kutbilim.journalist.kg

Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери (4). Менин интелектуалдык де?гээлим кандай?

  multiurok.ru

Биздин өлкөдө жыл сайын "1-сентябрь" "Билим куну" катары белгиленет. Бул майрамдын аты күз мезгилинин биринчи күнү, Кыргызстандагы орто жана жогорку окуу жайларынын окуу жылынын башталышына ылайык аталып калган. Билим күнү бул - бардык окуучулардын...

  tyup.net

Билим берүүнү реформалоо шартына байланыштуу адеп сабагы мекен таануу, жаран таануу, экономика сабактары менен интеграцияланып 1-класстан

  kutbilim.kg

Мировые новости: