Кийин Ысакбайда малай болуп жүргɵн.Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөрү жөнүндө "Мен көргөн күндөр" деген ырында минтип эскерет:.

  ky.wikipedia.org

Жусуп бат эле кат таанып, китеп окууга жетишкен. ... Мен ошол агамдын жазгандары боюнча «Манасты» үйрөнгөнмүн, - деп Жусуп Мамай тарыхчы ...

  ky.wikipedia.org

Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери (4). Менин интелектуалдык де?гээлим кандай? (0). Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери.

  multiurok.ru

Тарбиялык ишти алып баруу класс жетекчинин негизги милдети катары саналгандыктан, алар үчүн атайын “Класс жетекчинин журналын” иштеп чыгып, Ош

  kutbilim.kg

Класс жетекчилер. Усулдук бирикмеде. Кл.сааттардын иштелмелери. Окуучуларга ар тараптуу тарбия берилет.

  docs.google.com

Тарбиялык саат отуучу класс жетекчилер учун бул китеп эн керектуу.100 тарбиялык саат.

  ok.ru

Ислам дининде эски салт боюнча мусулман балага, төрөлгөндөн бир аптадан кийин чыныгы мусулман ысымы ыйгарылшы керек. Ата-энеге өз ымыркайына бир нече ат коюуга уруксат берилет, бирок бирөөнө эле токтолуу сунушталат, Мухаммад Пайгамбар...

  formulasy.blogspot.com

Тарбиялык саат Адепсиздиктин акыры – кылмыш (6-класстар үчүн) Reviewed by anarkan_kg on 02.09.2016 . 135,721 просмотров всего, 97 просмотров сегодня.

  aimak.kg

Ар бир класс бул ачык тарбиялык сааттарды эң жакшы деңгээлде өтүп бере алышты.

  imankulov.emektep.info

Сабактардын иштелмелери (1). Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери (4). Менин интелектуалдык де?гээлим кандай?

  hashtag.twitter.org.kz

Мировые новости: