Жусуп бат эле кат таанып, китеп окууга жетишкен. ... Мен ошол агамдын жазгандары боюнча «Манасты» үйрөнгөнмүн, - деп Жусуп Мамай тарыхчы ...

  ky.wikipedia.org

Кийин Ысакбайда малай болуп жүргɵн.Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөрү жөнүндө "Мен көргөн күндөр" деген ырында минтип эскерет:.

  ky.wikipedia.org

Тарбиялык саат Адепсиздиктин акыры – кылмыш (6-класстар үчүн) Reviewed by anarkan_kg on 02.09.2016 . 135,721 просмотров всего, 97 просмотров сегодня.

  aimak.kg

Тарбиялык ишти алып баруу класс жетекчинин негизги милдети катары саналгандыктан, алар үчүн атайын “Класс жетекчинин журналын” иштеп чыгып, Ош

  kutbilim.kg

Класс жетекчилер. Усулдук бирикмеде. Кл.сааттардын иштелмелери. Окуучуларга ар тараптуу тарбия берилет.

  docs.google.com

Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери (4). Менин интелектуалдык де?гээлим кандай? (0). Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери.

  multiurok.ru

Сабактардын иштелмелери (1). Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери (4). Менин интелектуалдык де?гээлим кандай?

  hashtag.twitter.org.kz

Тарбиялык саат отуучу класс жетекчилер учун бул китеп эн керектуу.100 тарбиялык саат.

  ok.ru

Ар бир класс бул ачык тарбиялык сааттарды эң жакшы деңгээлде өтүп бере алышты.

  imankulov.emektep.info

Ислам дининде эски салт боюнча мусулман балага, төрөлгөндөн бир аптадан кийин чыныгы мусулман ысымы ыйгарылшы керек. Ата-энеге өз ымыркайына бир нече ат коюуга уруксат берилет, бирок бирөөнө эле токтолуу сунушталат, Мухаммад Пайгамбар...

  formulasy.blogspot.com

Мировые новости: