айланасындагы адамдар, кайрадан, биз жакшы адистербиз, бизден башка жок дегендей кылып съз .... ойнотуп, аны сүйлөөгө үйрөтүү менен өздөрү коомдун эң башкы ...... Алар, эмгекчил калктын, .... зарыл болуп турган татаал мезгилде улуу мурасыбыз «Манас» илгертен элибиздин ички рухий түркүгү,.

  www.oshsu.kg

сабалуу, жашоо түркүгү болуп калган жагдайлар кошо чагылдырылат. ...... кары адамдар үчүн эң жакын, алардын инсандык сапаттарын, муктаждык- .... билген адилет, эмгекти сүйгөн, өнөрдү баалаган эмгекчил, чебер, улууга урмат, кичүүгө ызат ... Тарыхый өнүгүүнүн өзгөчөлүгүнө жараша, коомдун саясий,.

  cslnaskr.jet.kg

Ал эми 32 өлкөнүн ичинен эң эмгекчил, жаны тынбаган эл Түштүк Кореянын эли болуп эсептелген.

  anan.kg

Философия илими жаратылыштын, коомдун жана аң сезимдин жалпы мыйзам...

  www.dereksiz.org

Эмгекчил, сарамжал, мээнеткеч адамдар экономикалык байлык жаратуучулар экендиги, бүгүн алардын катарына бизнесчилер, ишкерлер тобунун кошулганы, алардын жараткан аракеттеринин натыйжасында эл жумуш орундары менен, жардам күткөн социалдык катмарлар пенсия...

  bizdin.kg

Мугалим коомдун жана мамлекеттин түркүгү. Анткени, мамлекеттин негизги милдети. Мугалим коомдун жана мамлекеттин түркүгү. Аткени, мамлекеттин курамын түзгөн ар бир адамдын дүйнө таанымына алгачкы чыйыр жол салган — бул мугалим.

  aimakpress.kg

Анын карапайым эмгекчил аял, ошол эле маалда өз мезгилинин алдыңкы лидери катарындагы образы көптөгөн жылдар бою кийинки муундарга үлгү болуп келет. Аялдар кыймылынын активисттери бир нече жыл бою КРнын Өкмөтүнүн чечимин күтүп келишкен.

  ky.wikipedia.org

коомдун негизги чакан коомдун чакан жоктугу! кандайдыр бир комплекстүү система сыяктуу, коомдун өз ара чакан турат. Чакан системасы өзүнөн кем татаал аралык комплекстери болуп саналат. коомдун чакан берүү, ошондой эле коомдук илим үчүн маанилүү маселе болуп саналат.

  info-4all.ru

4.3 365 эмгекчил адамдар коомдун түркүгү. национальная академия наук кыргызской республики институт ... адам баласынын бардык жашоого болгон шарты, жашоого болгон умтулуу- су, өнүгүүсү, кызыгуусу үй-бүлөнүн чегинде гана чегерилет.Адам үй...

  hashtag.twitter.org.kz

Мугалим – коомдун түркүгү. Урматтуу Баткен районунун билим берүү кызматкерлери жана ардактуу мугалимдер!

  kutbilim.kg

Мировые новости: