23 Մայիս 2011 ... րոպե հետո սրտամկանում, մակերիկամներում և արյան ...... նպաստ ընթացքի և/կամ անբավարար բուժման դեպքում ավարտվում է նյարդային ...... գության հաշվարկի համար, ևս հանդիսանում է զգայուն եղանակ ՁՓ-ի դիաստոլիկ ...... հղիության ընթացքում և կանխել վահանաձև գեղձի ...

  217.113.1.238

է նպաստի ընդունակությունների առավելագույն արտահայտմանը և մղի ...... համապատասխան: Ընդհանուր ընտրանքի և խմբերի համար հաշվարկ- ...... նում հղիության և ծննդաբերության ընթացքում վախերի և տագնապների ...

  psyarm.com

Հղիության ժամկետի որոշում. Հղիության ժամկետը որոշվում է հատուկ ծրագրի միջոցով, որը, պայմանավորված տարբեր գործոններով (և՛ մարդկային, և՛ տեխնիկական), կարող է երբեմն սխալ տվյալներ ցույց տալ: Վերջնական, հաստատուն պատասխան կարող է տալ միայն բժիշկը

  sotskiy.am

նորմալ ծննդաբերության պարագայում 140 օր (70 օրացուցային օր հղիության և 70 օրացուցային օր ծննդաբերության համար)

  impoqrik.am

3. Մայրության նպաստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված` հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի (արձակուրդի իրավունք

  www.arlis.am

թվում` հղիության և ծննդաբերության նպաստի գումարը, եթե դրա վճարման ամիսն ընդգրկվում էր հաշվարկային ժամանակահատվածում): Օրինակ 5. 3 տարի երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձի մոտ` աշխատանքի վերադառնալուց 5 ամիս հետո առաջացել է ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստի իրավունք: Հաշվետու...

  www.aysor.am

դեպքում հղիության ու ծննդաբերության նպաստը տրվում է միայն ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար (ներառյալ, երբ երեխան ծնվել է մահացած կամ մահացել է ծնվելուց հետո): Մինչև հղիության 154-րդ օրը հղիության արհեստական (այդ թվում` բժշկական և սոցիալական ցուցումներով)...

  iravaban.net

Չաշխատող մայրերի նպաստը նախատեսված է բացառապես հղի կնոջ սոցիալական կայունթյունը ապահովելու համար և

  168.am

May 03 2011. Հղիության և ծննդաբերության նպաստի հաշվարկ. Categories

  www.accountant.am

8) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վարձու աշխատողին վճարված մայրության նպաստը վերահաշվարկելու և ավելի վճարված նպաստի գումարի հետպահումը

  www.irtek.am

Мировые новости: