Поиск Google ничего не нашел

Leave a կարծիք for "ԱՁ հղիության և ծննդաբերության նպաստի հաշվարկ": Name. E-mail.

  www.accountant.am

Հղիության և ծննդաբերության նպաստի մասին պարզաբանումներ. Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի միջոցով մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ փոխհատուցվում է օրենքով սահմանված անձանց ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը (եկամուտը), որն անձը ստանում էր կամ կարող էր ստանալ...

  www.facebook.com

Աշխատավարձի հաշվարկ. Նշեք տարեթիվը՝. 2014 2015 2016 2017 2018.

  impress.am

8. Գործատուն նպաստը հաշվարկում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի աշխատանքային (ընդհանուր հանգստյան օրեր չհանդիսացող) օրերի համար: Ընդ որում, հղիության և ծննդաբերության նպաստը հաշվարկելիս ընդհանուր հանգստյան օր է համարվում կիրակին...

  www.e-gov.am

Նպաստների հաշվարկ փաստաթուղթը նախատեսված է հիվանդության, պրոթեզավորման, առողջարանային բուժման, ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի, հղիության և ծննդաբերության նպաստները հաշվարկելու համար: Այս գործողության ընթացքում հաշվարկվում են օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և վճարման ենթակա գումարները...

  online.armsoft.am

Հարկային հաշվառում և խորհրդատվություն. Կադրային գործավարություն. Մեկանգամյա ծառայություններ.

  hashvapah.com

«Ուսանողներին տրվող ուսումնական վարկեր» ծրագիր. «զինվորական և ոստիկանության ծառայողներին՝կենցաղային տեխնիկա ձեռք բերելու համար տրամադրվող սպառողական վարկեր» ծրագիր. Ծրագրային վարկերի ամփոփ աղյուսակ.

  www.abcfinance.am