Naxçıvan şəhəri XII əsrin 30 – cu illərindən 70 – ci illərin ortalarına kimi Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olmuşdur. “Əcaib əd–dünya” əsərində göstərilir ki, “Naxçıvan Eldənizin dövründə yüksək tərəqqiyə çatdı. Orada padşahlıq iqamətgahı yaratdılar və ...

  az.wikipedia.org

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinin öyrənilməsində “Azərbaycan” qəzetində dərc olunmuş materialların böyük əhəmiyyəti var: [Fevralın 21-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutunda “Azərbaycan” qəzetinin 100 illiyinə həsr olunan elmi konfrans keçirilib] // Azərbaycan.- 2018.- 22 fevral.

  axc.preslib.az

Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz. Milli-mənəvi dəyərlər və Azərbaycançılıq – bu sözlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün doğma, əziz və müqəddəsdir. Bu, həm də milli ruhun, milli şüurun simvolu olaraq tarixi yaddaşın fundamental prinsiplər əsasında formalaşması deməkdir. Xalqı- mız, millətimiz keçmişin bütün ...

  www.anl.az

XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanda yaşıyan əsas xalqın — Azərbaycan türk etnosunun formalaşmasıyla Azərbaycan mədəniyyəti inkişaf edir. Stabil mərkəzləri olmayan .... Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərin və mədəniyyət xadimlərinin azərbaycanlılara, azərbaycan xalqına müraciət formaları da fərqlidir. Qubalı Fətəli xan 1782-ci ...

  az.wikipedia.org

Məktəbin tarixi. Müstəqil dövlətlərin təcrübəsindən və tarixindən məlumdur ki, ordu dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün əsas qüvvə olaraq dövlət quruculuğunun tərkib hissələrindən biridir. 20-ci əsrin ikinci on illiyinin sonlarında öz dövlət müstəqilliyini əldə etmək ərəfəsində Azərbaycan xalqının ...

  www.aahm.edu.az

1924-cü ilin fevralında Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası (Nax.MSSR) yaradıldı. 1922-ci ildən 1936-cı ilə qədər Azərbaycan SSR, Ermənistan və Gürcüstan SSR-lə birlikdə ZSFSR tərkibinə daxil oldu. 1936-cı ildə ZSFSR ləğv edildi və Azərbaycan ...

  az.wikipedia.org

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi. Bakı Dövlət Universiteti. Elmi dərəcəsi. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Elmi rütbəsi, Aparıcı elmi işçi. Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: - ixtisas şifri. - ixtisasın adı. - mövzunun ad. 5505.02. Arxeologiya Azərbaycan ərazisində siklopik tikililər. Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı.

  science.gov.az

30 июл 2010 ... YAQUB M. MAHMUDOV. KƏRİM K. ŞÜKÜROV. AZƏRBAYCAN. BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ DİPLOMATİYA TARİXİ. DÖVLƏTLƏRARASI MÜQAVİLƏLƏR VƏ DİGƏR. XARİCİ SİYASƏT AKTLARI. 1639-1828. Dörd cilddə Birinci cild, Bakı 2009, 512 səhifə. İSBN:978-9952-8133-0-2 ...

  www.tarix.gov.az

Azərbaycan Tarixi Fənni Üzrə. Kollokvium Suallarının Cavabları. (Rus Bölməsi). 1. По каким источникам изучается История Азербайджана. Дайте характеристику источникам. Азербайджан – с богатой и древней историей, один из древнейших очагов цивилизации. Обитатели его исторической территории ...

  unec.edu.az

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin orqanı ... (32) - ilkinlik tarixi. (33) - ilkinlik ölkəsinin kodu. (44) - iddia sənədinin dərc edilmə tarixi. (45) - patentin dərc edilmə tarixi. (46) - ixtira düsturunun dərc edilmə tarixi ... (57) - реферат или формула изобретения. (60) - вид и ...

  azpatent.az

o zbekiston tarixi o zbekiston tarixi referat news, articles, pictures, videos and discussions.

  www.2qk.net

Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda , Xəzər dənizi hövzəsində

  play.google.com

Gimnastika tarixi haqida referat. FREE DOWNLOAD - allbookserve.org. pedagogika tarixi that can be search ...

  www.wapz.net

Azərbaycan tarixi — qədim dövrdən bu günə kimi Azərbaycanın tarixi.

  www.wikiwand.com

Azerbaycan Tarixi Referatlar? Azərbaycan Tarixi Referat? Azərbaycan Tarixi Referatlar? What is Okela. Okela gives you an straight answer for any question you may have.

  okela.net

Azərbaycan tarixi haqqında. Azərbaycan tarixçiləri (Güneli-Quzeyli) bir yerə yığışıb (əgər toplaşmağa imkan versələr və yaxud biz toplaşmağı bacarsaq)...

  elcibey.files.wordpress.com

Babaşova Turan Əjdər qızı. Referat işi

  azrefs.org

Azərbaycan İncəsənət Tarixi. Göndərən: Camal. Ölçüsü: 0 KB. Cəmi yüklənib: 2152 dəfə. Son yüklənmə tarixi: 27.12.2017. Əlavə edilib: 22.12.2011. Referatın tipi: Referat.

  referat.ilkaddimlar.com

Мировые новости: