Код формуляра, Наименование отчета, Бланк, Инструкция по заполнению. МЕД 08. Отчет об исчислении взносов обязательного медицинского страхования. Загрузить. 2-03/1, Список поименного учета застрахованных работающих лиц. Загрузить. Formular 203, Программа для заполнения списка ...

  contabilitate.md

11 feb. 2005 ... Nr.38-A. Formular MED 08. Формуляр МЕД 08. Anexa la Ordinul comun al IFPS şi CNAM nr.104/38-A din 18 martie 2008. Утвержден совместным ... 5. 1. Salariile şi alte recompense achitate de către angajatori, alte persoane juridice şi fizice. Заработная плата и другие выплаты выплаченные.

  www.cnam.md

10 Mai 2016 ... regimul actual de raportare implică 5 documente și fluxuri de informații diferite;; un șir de date din rapoartele menționate se dublează;; întreprinzătorii trebuie să interacționeze cu 3 entități de raportare diferite (SFS, CNAS, CNAM);; rapoartele în cauză urmează a fi prezentate la diferite perioade de ...

  particip.gov.md

la Ordinul comun al IFPS și CNAM. Формуляр. Утвержден совместным Приказом ГГНИ uИМСК. Лr от марта. Фискальный код. Для внутреннего пользования ... Кони рольная сумма. Ряд Всего начислено кол. 5). $ef. Conducătorul. Руководител. L.$. /м.П. (semnatura) (подпись). Гл. бухгалтер. ( semnatura) (подпись) ...

  servicii.fisc.md

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii oficiale: - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate;. - asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor numai în ...

  contabilitate.md

Formular REV2 ... Denumire formular (cod) / Наименование формы (код)* |__| __|__|__|__|. Nr. de înregistrare a pachetului patronului |__|__|__|__|__|. Регистрационный номер пачки .... „Declaraţia persoanei asigurate”. Код строки соответствует коду колонок из формы REV 5 „Декларация застрохованного лица” ...

  www.cnas.md

Формуляр заполняется на государственном языке (в электронном виде в формате .xls/формат, созданный приложением Формуляр 2-03/l), доступный на web-странице Национальной медицинской страховой компании (НМСК) - www.cnam.md), печатается на бумажном носителе в двух экземплярах, один из ...

  lex.justice.md

Аэроге́ли (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) — класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, ...

  ru.wikipedia.org

Anexa nr. 5. la Ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. nr.368-A din 19.08.2015. Formular nr.2-15/f .... 15. RECIPISĂ. Număr de înregistrare la CNAM / Номер регистрации в НМСК. Data şi semnătura responsabilului CNAM/ Дата и подпись ответстенного НМСК.

  lex.justice.md

Formular MED08 la Ordinul comun al IFPS şi CNAM. Формуляр ... 5. 1. Salariile şi alte recompense achitate de către angajatori, alte persoane juridice şi fizice. З аработная плата и другие выплаты выплаченные, ... Rînd.1 şi rînd.2, col 5 – se indică suma primelor care se obţine ca rezultat al înmulţirii indicatorului din col.

  lex.justice.md

Aprobat Ordinul CNAM nr.

  www.cnam.md

Bitcoin Transactions and Information about 3Qx3UsFDx6bc5FmFXw5c2gfW5CNAM8MQ59. Array (.

  btcexplore.com

Yes, apparently these calls are showing up with the words "Illegal Scam" in the CNAM field of the Caller ID! Here's what I think is happening.

  800notes.com

Ordinul CNAM nr. 104-A din 01 aprilie 2015 Formular nr.C-06 Se completează de către reprezentantul angajatorului.

  www.scribd.com

Мировые новости: