Nr. d/o. Adresa. Număr de telefon. Persoane responsabile. 1. sec. Botanica, mun. Chişinău 2032, str. Burebista, 108. 0(22) 52-37-33, 0(22) 55-30-03, fax. 0(22) 52- 37-33. Poleanscaia Valentina Ion, Zagarniuc Maria. 2. sec. Buiucani mun. Chişi nău 2050. str. George Enescu, 21. 0(22) 75-78-00, 0(22) 75-45-40, fax.

  monitorulcontabil.md

На сайте НКСС (http://cnas.md/pageview.php?l=ro&idc=178&id=395) можете найти типовые формы и порядок их заполнения. В 2009 году ..... Forma BASS o prezentati cu zero, (pe hirtie sau prin raportare.md), dar nu sinteti obligati, iar REV-urile se prezinta in cazul cind forma BASS nu este zero ...

  forum.contabilitate.md

de 25 martie 2018 funcţionarea portalului SIA „e-Raportare'', com- partimentul „ CNAS'' va fi sistată. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma IPC18) declaraţiile de tipul „de corectare'' şi primare prezentate cu întârziere aferente declarării contribuţiilor de asigurări sociale ...

  www.cnas.md
Изображения по запросу e raportare cnas

Exemplarul subdiviziunii CNAS / Экземпляр территориального НКСС. Inscripţie - recipisă. Ярлык-рaсписка. Se completează de către patron/ Заполняется работодателем. Denumire formular (cod) / Наименование формы (код)* |__|__|__|__|__|. Nr. de înregistrare a pachetului patronului. |__|__ |__|__|__|.

  www.contabilitate.md

În cazul completării electronice cu ajutorul programului de asistenţă oferit de CNAS (Revspas) şi prezentat la CTAS, acesta va fi însoţit obligatoriu de suportul de ... формы посредством использования электронных средств дистанционной передачи информации (e-raportare) является наличие цифровой подписи.

  www.cnas.md

fisc.md; |; servicii.fisc.md; |; raportare.md; |; monitorul.fisc.md; |; fiscservinform.md; |; callcenter.fsi.md. phone. О центре · Общая информация Законодательство · Услуги · Услуги сертификации Услуги отзыва сертификатов Проверка сертификата Услуга приостановления действия сертификата Услуга доставки.

  pki.fsi.md

Национальная касса социального страхования cnas,casa nationala de asigurari ,casa de asigurari ,codul muncii al republicii moldova ,casa nationala de asigurari sociale ,forma 4-bass.

  www.cnas.md

10 Mai 2016 ... Respectiv, agenții economici nu vor prezenta raportări distincte la diferite perioade de raportare către SFS, CNAS și CNAM, ci vor prezenta un singur raport lunar, pînă la data de 25 a fiecărei luni, către SFS (pentru detalii a se vedea Anexa nr.2 la prezenta notă). Raportul unificat FSIC16 are la bază datele ...

  particip.gov.md

Polimobil.

  www.polimobil.md

lul unic www.raportare.md şi să dispună de sem- nătură electronică cu forţă juridică, a menţiont. Clara Sorocean. Noua oportunitate implementată de către. CNAS oferă următoarele avantaje agenţilor econo- mici: • economisirea de timp;. • evitarea cozilor la ghişeele Casei Teritoriale de Asigurări Sociale;. • posibilitatea de ...

  cnas.md

4.5 543 e raportare cnas. Приложение CNAS: Молдова реформирует кассу социального ... 29 сен 2017 ...

  zhezkent.kz

Serviciul CNAS se adresează la numărul de telefon : (022) 257-524.

  raportare.md

Cnas md e raportare. Кратко: md recomandă metoda automatizată naţională reaminteşte că 25 august 2017 reprezintă termenul limită prezentare a..

  gfhcu.dw.crowler.mcdir.ru

[email protected] Ajutor online. ATENȚIE! Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

  raportare.gov.md

E-Raportare / Национальная касса социального страхования cnas,casa nationala de asigurari ,casa de asigurari ,codul muncii al republicii moldova ,casa nationala de asigurari sociale ,forma 4-bass.

  www.cnas.md