allinweb.info

афкори арзишманде дар ин росто ба ёдгор гузоштааст. Шайх Муслињиддин Саъдии ... дин дар љамъият мавриди баррасї ќарор додааст. Калидвожањо: илму дониш, нуљум ...

  www.izvestiya.ifppanrt.tj

18 окт. 2018 г. ... ... дар домони дин ва илм ба вуҷуд омадаанд. Илова бар он, озодфикрӣ ... дар Ҷумҳурии Исломии Покистон озод намудани Насредин Исматулло. №4-5 ...

  sadoimardum.tj

27 февр. 2018 г. ... Агар ба таърихи фалсафаи бостони тоҷик назар андозем, ҳанӯз дар таълимоти зардуштия таъкид гашта буд, ки инсон дар аъмоли хеш озод аст. Аммо дар ...

  iet.tj

Танњо дар замони муосир дар партави инќилобњои фарњангї ва густариши ѓояи ... иборат аст, ки дар онҳо масъалањои маќом ва љойгоњи зан дар афкори динї ...

  tnu.tj

  tg.wikipedia.org

  durahshon.tj

ки таъсири амиќе дар афкори иљтимоию фалсафии халќи тољик гузоштааст. Ин ... Президент рўњониятро «ба њамкорї љињати дар партави ќонун танзим намуданиумури ...

  maorif.tj

... озод аз хушунату ихтилофҳо дастёб нашудааст. Баръакс, имрӯз инсоният бо ... мебошад. Дар партави ин санади зиндагисоз Ҳукумати кишвар бо сарварии Ҷаноби ...

  www.facebook.com

  ifppanrt.tj

  mit.tj

  sud.tj

  info.twitter.org.kz

16 мая 2019 г. ... ... дар партави истилоҳи "исломи сиёсӣ". Агар инсон, ба гуфтаи падари фалсафа – Арасту, “ҷонвари сиёсӣ” аст ва ин ҷонвар дин ҳам дорад, ки ...

  www.ozodi.org

... афкори љамъиятиву сиѐсии Осиѐи Марказї дар нимаи дуввуми асри Х1Х – ибтидои асри ХХ. 2 ... озод», 2001. –С.68. 13. История народов Узбекистана, (проф К.В. Тревер ...

  ravshanfikr.tj

  tojikon.net

Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим ...

  mmk.tj

  sadoimardum.tj

  ravshanfikr.tj

30 авг. 2021 г. ... Дар афкори ҷаҳонии иҷтимоию фалсафӣ, дар тафовут аз дигар соҳоти илмӣ ... Хулоса, агар дар матои дин, аниқтараш дар тарзи диндорӣ таассубу ...

  pressa.tj

Page generated - 0.0366621017 (9602f8f763c9a64558e0924c0cd2e517)