egasi, obunachi. Abonentlar e 'tiboriga havola qilmoq. abort Bola oldirish yoki sun'iy yo'l bilan homiladorlikdan qutilish; bola ...

  library.navoiy-uni.uz

mojarosi, ishqiy sarguzasht; 2. ishqiy munosabatlar, oshiq-ma'shuqlik;. 3 ... ravshan, ochiq- oydin. understanding [.Ando'stsendiq] n 1. tushunish, anglash ...

  e-library.namdu.uz

... egasi bo'lgan komil shaxsni kamol toptirishdan iborat vazifani hal etadi. ... ishqiy- sarguzasht dostondir. Uni muallif “shavq” dostoni deb ataydi. chunki ...

  journals.uz

aniq, ravshan, yaqqol; 2. tiniq, shaf- 1. ÿñíûé, ñâåòëûé; 2. ïðîçðà÷- fof ... ishqiy sarguzasht; 2. ishqiy. 1. ëþáîâíàÿ èñòîðèÿ; 2. ðîìàí; munosabatlar; 3 ...

  n.ziyouz.com

Page generated - 0.3370261192 (361f7573bc5a750590652dc0cf787c9f)