Ньютон азыркы доордогу физика илиминин негиздөөчүлөрүнүн бири болуп ... Ньютондун эмгектери физика жана математика илимдеринде жаңы ...

  ky.wikipedia.org

1 вар., Физика (кырг.) Время: 80 мин. Количество частей: 1. Количество ... 11 вар., Физика (рус.) Время: 80 мин. Количество частей: 1. Количество ...

  testing.kg

3 апр 2016 ... Владимир Романов - физика ОГЭ математика ЕГЭ 35,231 views · 5:15. Число Пи и множество Мандельброта [Numberphile на русском] ...

  www.youtube.com

28 авг 2018 ... Главная · Библиотека · Школа · Учебники для школ с кыргызским языком обучения · 8 класс; Физика 8-класс ...

  lib.kg

Школьные учебники Физика popular. ... Физика. Физика (7 класс, 2009-г., на кыргызском) Эсенбек Мамбетакунов. (4.2). Учебник по физики (10 класс, ...

  bizdin.kg

Все главные формулы по физике - Физика - Теория, тесты, формулы и задачи - Обучение Физике, Онлайн подготовка к ЦТ и ЕГЭ.

  educon.by

8 сен 2017 ... Механика, кинематиканын негиздери, динамиканын негиздери, импульс, жумуш, кубаттуулук, энергия, статиканын негиздери.

  bizdin.kg

Школьные учебники Физика дата. ... Физика (8 класс, на кыргызском) Эсенбек Мамбетакунов, Ташмат Карашев, Уланбек Мамбетакунов. Добавлен: ...

  bizdin.kg

Молекулярная физика — раздел физики, который изучает физические свойства тел на основе рассмотрения их молекулярного строения. Задачи ...

  ru.wikipedia.org

31 мар 2016 ... уроки по ФИЗИКЕ - https://www.youtube.com/watch?v=hGDuDM1TL-k&list= PLBnDGoKqP7bY4KHor40KlilZs7fv6NKrj&index=17&t=12s ...

  www.youtube.com

Кыргызча. Toggle navigation.

  lib.kg

А.П. Рымкеевичтин " Физика боюнча маселелер жыйнагы"- китеби чыгарылышы менен кыргыз тилинде басылып чыкты

  www.super.kg

Физика (гр. physis - табият). табияттагы кубулуштардын жөнөкөй жана жалпы закон ченемин, материянын касиеттерин, түзүлүшүн, кыймыл закондорун изилдөөчү илим; Физика илиминин теориялык негиздерин камтыган окуу предмети.

  ky.wikipedia.org

Бул окуу китебине физика курсунун "Кинематиканын негиздери", "Ийри сызыктуу кыймыл", "Динамиканын негиздери", "Жаратылыштагы күчтөр", "Жумуш жана энергия, "Суюктуктардын...

  bizdin.kg

"Физика деген эмне" - бул сөздүн түпкүрү грек тилинен келип, "табият" дегенди түшүндүрөт. Башкача айткандай физика - бул бизди курчаган айлана-чөйрөнүн жөнөкөй жана жалпы табият...

  tyup.net

Физика 10-класс. Автор: М. Койчуманов, О. Сулайманова.

  rav.okuma.kg

физика - физика., кыргызча-орусча сөздүк, физика сөз жана сүйлөм которуу онлайн сөздүкден издөө.

  www.translatos.com

Бесплатно скачать школьные учебники по физике 9-класс, на кыргызском языке.

  bizdin.kg

Мировые новости: