Ал 1936-жылы көздөгөн максатына жетүү \ч\н Фрунзе шаарындагы ...... жана башка мааниде болот да, кимдин съз\ т\гън\п макал айта албай калса ал ... Адепсизне каргыш. ... 8-класстарда 20 саат менен улуттук фольклор окутулуп, анда .... дидактикалык чыгармалардын тарбиялык маанисин ачып көрсөтүү, ...

  www.oshsu.kg

Тарбиялык таасирлердин каражаттары. Тарбиялоо адамдын инсандык калыптануусуна, анын дуйнөгө, коомго, адамдарга болгон мамилешүүсүнө багытталган.

  tyup.net

класстык сааттардын иштелмелери - Чыналиева Элнура Кучукбаевна - Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери (2) Менин интелектуалдык де? Кыргыз тили жана кыргыз адабияты, тарбиялык сааттар боюнча сабактардын...

  hashtag.twitter.org.kz

...сааттардын жана класстан тышкаркы иш-чаралардын иштелмелери: жалпы билим берүүчү мектептердеги

  www.unicef.org

Ал эми Ош шаарындагы №52 орто мектептин директору Мелисбек Музулманов балдарга жасалып жаткан зордук-зомбулуктун түрлөрү, факторлору

  kutbilim.journalist.kg

Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери (4). Менин интелектуалдык де?гээлим кандай? (0). Класстык-тарбиялык сааттардын иштелмелери.

  multiurok.ru

ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР. Бекитемин: Мектептин директору: Сыдыкова Г.М.

  imankulov.emektep.info

Др. Кадиян БООБЕКОВА Кыргыз- Түрк «Манас» Университети. Эмне үчүн инсандардын иши илгерилебейт? Эмне үчүн жашоодо абдан кыйналышат? Балким бир себеби бардыр? Кантип иштээрин билбей жатабы? Же болбосо ишти кантип баштаарын билбей жаткандыр?

  ky.wikipedia.org

Жыйынтык: Улуу адамыбыз И. Раззаков айткандай «Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот» деген сөздү өзүбүзгө ураан кылып, бир жакадан баш ,бир жеңден кол чыгарсак ошондо гана кылмыштуулукту, рэкетчиликти жеңебиз деген ойдомун. Ал эми коноктор силерге...

  aimak.kg

Мировые новости: